Róża Pomeranc Melcer

Back to content 

Róża Pomeranc Melcer, ca. 1920s. From Lucjan Zlotnicki, ed., Rzeczpospolitej Polskiej 1919-1927 (Warsaw: 1928). Courtesy of Biblioteka Sejmowa Warszawa.

How to cite this page

Jewish Women's Archive. "Róża Pomeranc Melcer." (Viewed on August 18, 2022) <https://jwa.org/media/roza-pomeranc-melcer>.

Donate

Help us elevate the voices of Jewish women.

donate now

Get JWA in your inbox