Rosa Eskenazi - Tou Peiraia Alani

Rosa Eskenazi (Ρόζα Εσκενάζυ)- Tou Peiraia Alani (Του Πειραιά το αλάνι) / Lyrics and Pronounciation

How to cite this page

Jewish Women's Archive. "Rosa Eskenazi - Tou Peiraia Alani." (Viewed on June 16, 2021) <https://jwa.org/media/rosa-eskenazi-tou-peiraia-alani>.

Donate

Help us elevate the voices of Jewish women.

donate now

Get JWA in your inbox